Monthly Archives Grudzień 2015

Obniżenie dynamiki życiowej a lęk

Lęk i ból mogą także wystąpić na skutek samego obniżenia dynamiki życiowej. W depresjach niepokój i lęk są zjawiskiem powszechnym, a skargi hipochondryczne nie należą do rzadkości. Jeśli ból i lęk uznajemy za sygnały zagrożenia, to należałoby przyjąć, że obniżenie dynamiki życiowej samo w sobie stanowi zagrożenie dla żywego ustroju. Jest ono bowiem czynnikiem wystarczającym do wyzwolenia tych sygnałów. Zapala się czerwone światło, gdyż z samym ustrojem jest coś nie w porządku.

więcej

Zagrożenie życia pochodzące z wnętrza ciała działa dwuetapowo

W piewszym etapie ustrój stara się sam sobie z nim poradzić, włączone zostają pod wpływem sygnału zagrożenia odpowiednie mechanizmy samoregulacyjne, które mają zadanie doprowadzić ustrój do stanu równowagi. Istnieje więc sytuacja analogiczna jak w wypadku niebezpieczeństwa pochodzącego z zewnątrz, gdy można być wobec niego aktywnym. Wszystko jednak dzieje się poniżej progu świadomości, na zasadzie automatyzmów fizjologicznych, do świadomości dociera tylko niejasne uczucie niepokoju lub lęku skoncentrowanego w formie ataków, złe samopoczucie, ewentualnie ból. który może służyć jako niezbyt precyzyjny wskaźnik lokalizacji zagrożenia.

więcej

Sygnał bólowy a sygnał lękowy cz. II

Najłatwiej opisaną zwodniczość wytłumaczyć w kategoriach odruchowości warunkowej. Powiązania czasowe (warunkowe) powodują, że te, a nie inne konstelacje bodźców wyzwalają sygnał bólowy czy lękowy.

więcej