Bezpośredność kontaktu macierzyńskiego

Tu kontakt jest najbliższy. Nie ma miejsca na rozwinięcie struktur czynnościowych typowych dla drugiej fazy metabolizmu informacyjnego, nie można swego zachowania zaplanować i pokierować nim racjonalnie, jest ono spontaniczne, wynika z bezpośredniości powiązania się z otaczającym światem, typowej dla pierwszej fazy metabolizmu informacyjnego. Wchodzi się tu w podświadomość drugiej osoby. A ma ona wiele tajemnic, sama budzi lęk.

N ie wiemy, jak kształtuje się u małego dziecka jego odczucie związku z matką. Obracamy się w tym wypadku w sferze fantazji i domysłów. Nie jest jednak wykluczone, że w tym najwcześniejszym okresie, gdy zawiązuje się pierwsze związki z otaczającym światem, bliższe siebie są głębsze warstwy psychiki, gdyż właśnie one tworzą pierwszą fazę metabolizmu informacyjnego. A więc dziecko najpierw odbiera podświadomie warstwy psychiki swej matki, a warstwy świadome dopiero w późniejszym okresie życia, gdy metabolizm informacyjny bardziej się wykształci i wytworzy się jego druga faza. Można by w ten sposób tłumaczyć przenoszenie się pogotowia lękowego z matki na małe dziecko.

Bezpośredniość kontaktu, jaką stwarza macierzyństwo, jest więc źródłem lęku dlatego, że przeciwstawia się dążeniu wszystkich żywych istot do ekspansji w otaczający świat i do wytwarzania własnej indywidualności, oraz dlatego, że zbyt duże zbliżenie do drugiej osoby otwiera warstwy psychiki, które normalnie pozostają ukryte. Otwarcie takie jest zwykle źródłem lęku. W pewnej mierze podobne zjawisko występuje w kontaktach erotycznych, gdzie – podobnie jak w macierzyństwie – zbliżenie do drugiej osoby znacznie przekracza normalny dystans dzielący ludzi od siebie. Przekroczenie strefy intymności drugiego człowieka, otarcie się choćby o podświadome nurty jego życia, wytwarza napięcie lękowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>