Chory na schizofrenię

Dla chorego świat społeczny jest też nieprzewidywalny. Chory bowiem nie ma dostatecznego doświadczenia w kontaktach społecznych. Nie wytworzyła się u niego dostateczna warstwa ochronna, która umożliwia względnie bezpieczne poruszanie się w świecie społecznym dzięki zachowywaniu odpowiedniego dystansu i odpowiednich norm zachowania. Bez tej warstwy ochronnej drugi człowiek jakby za bardzo się do chorego zbliża. Chory na schizofrenię styka się ze swym społecznym otoczeniem głębszymi, przeważnie podświadomymi warstwami psychiki, a zatem w przestrzeni ciemnej. Drugi człowiek budzi w nim lęk, unika więc z nim kontaktów, coraz bardziej izoluje się od społecznego otoczenia, zamyka się w sobie. W ten sposób tworzy się przepaść, o której tak szczerze mówił profesor Minkowski.

Człowiek nie może jednak żyć w przestrzeni pustej: jeśli wskutek izolacji stała się ona pusta, to zaraz zapełnia się tworami własnego umysłu, a zwłaszcza jego warstw podświadomych. Świat społeczny zmienia się w świat urojeniowy.

Chory na schizofrenię skazany jest więc na samotność, wynikającą z jego lęku przed ludźmi i lęku ludzi przed nim. Samotność jest jednym ze źródeł schizofrenicznego lęku. Człowiek nie znosi samotności. Jest ona bowiem w sprzeczności z prawem zachowania życia gatunku. Z niego wywodzi się dążenie do zbliżenia, którego rezultatem może być spełnienie tegoż prawa, i z tego też prawa wywodzi się poczucie wspólnoty grupowej, bezpieczeństwa środowiska macierzyńskiego, tak ważne w początkowych okresach rozwoju. Samotność pozostaje też w sprzeczności z zasadniczym warunkiem metabolizmu informacyjnego, który aby się rozwinąć, musi opierać się na zbliżeniu do otoczenia społecznego. Metabolizm ten składa się bowiem przeważnie z sygnałów społecznych. Wykluczenie z kontaktów społecznych u zwierząt, których początkowe fazy rozwoju wymagają opieki ze strony otoczenia, jest równoznaczne ze śmiercią. Dotyczy to szczególnie człowieka, u którego okres bezradności jest szczególnie długi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>