Częściowa utrata indywidualności w drugiej fazie aktywności cz. II

Gdy jednak zaangażowanie emocjonalne w starciu z otaczającą rzeczywistością jest duże, elementy planowania i kontroli, charakterystyczne dla pierwszej i ostatniej fazy, ustępują całkowicie przed dynamiką samego działania. Czas przyszły i czas przeszły zostają wyparte, liczy się tylko przestrzeń. w której rozgrywa się starcie. Człowiek rozpływa się w chwili teraźniejszej i przestrzeni otaczającego świata. Wychodzi poza swoje granice i tym samym zatraca w pewnej mierze poczucie swojej indywidualności, zespala się z otaczającym światem. By utrzymać swoją indywidualność, swoją zasadniczą strukturę, trzeba się zamknąć w swoich granicach, w swoim „zamku”, w którym snuje się plany przyszłości i rozważa przeszłość. Indywidualność bowiem zawarta jest przede wszystkim w planie i w pamięci, one mają strukturę indywidualną ustroju, gdyż są rezultatem procesów budowy (anabolicznych).

Struktura czynnościowa, która w drugiej fazie zostaje wyrzucona w przestrzeń zewnętrzną, jest całką procesów anabolicznych pierwszej i trzeciej fazy aktywności, ma więc też charakter indywidualny. Indywidualność ta jednak nie jest wynikiem jednego tylko planu aktywności ani jednej kontroli, ale jakby sum wszystkich planów i kontroli. Struktura czynnościowa wyrzucona w drugiej fazie aktywności jest więc sygnałem swoistym dla danego ustroju, ale jest to swoistość sumaryczna, składająca się zarówno z planu genetycznego, jak i z różnych planów powstałych w ciągu dotychczasowego życia, a także z różnorodnych korekcji, które po każdym wykonaniu planu następowały. W tej całce gubi się nieraz indywidualny plan zastosowany do aktualnej sytuacji. Stąd pochodzi między innymi typowe dla każdej aktywności uczucie, że przecież inaczej chcieliśmy, a inaczej to wypadło. Stąd też rozbieżność między obrazem, jaki sami tworzymy o własnej osobie, a obrazem, jaki otoczenie wytwarza o nas.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>