Informacje dotyczące sposobu wykonania planu aktywności

W fazie trzeciej, sprzężenia zwrotnego, analizuje się informacje dotyczące sposobu wykonania planu aktywności. Stosownie do nich plan ten się modyfikuje i ewentualnie podejmuje się aktywność na nowo lub z niej rezygnuje. Jeśli pierwsza faza sięga w czas przyszły, to trzecia zatrzymuje się nad czasem przeszłym. W pierwszej fazie czas przyszły jest jeszcze nie znany, budzi niepokój, w trzeciej fazie przemienia się on w czas przeszły, jest już czasem dokonanym, którego zmienić nie można: jeśli budzi uczucia negatywne, co zresztą nierzadko się zdarza, to nie jest to niepokój związany z nieznaną przyszłością, ale niepokój, niezadowolenie, niechęć do siebie i do otoczenia, że realizacja wypadła inaczej niż się planowało: niepokój jest wypadkową uczuć negatywnych wywołanych oceną wykonania planu.

Analizując genezę lęku, należy rozróżnić lęki związane z przyszłością od lęków związanych z przeszłością. Trzecia faza jest fazą przetrawiania, w niej czas niegdyś przyszły i przestrzeń niegdyś obca, z którymi ustrój zetknął się bezpośrednio w fazie drugiej, zostają uporządkowane, przekształcone na czas przeżyty i na przestrzeń własną, w której są jednak elementy przestrzeni wspólnej: porządek otoczenia zostaje tu włączony w porządek własny ustroju.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>