Istota środowiska macierzyńskiego

Gdyby nawet istniało idealne środowisko macierzyńskie, to nie byłoby ono wolne od uczucia lęku. Ewolucja indywidualna wymaga bowiem ekspansji w otaczający świat, a więc opuszczenia środowiska macierzyńskiego. Istnieją więc jakby dwie tendencje – jedna w kierunku bezpieczeństwa, spokoju, złączenia się całkowitego ze środowiskiem macierzyńskim, powrotu do okresu życia płodowego, a druga, jej przeciwstawna, do opuszczenia bezpiecznego azylu, wyjścia w otwarty świat, zmierzenia swych sił z niebezpieczeństwami otaczającego świata. Samo trwanie w środowisku macierzyńskim, zredukowanie do niego swej czasoprzestrzeni, zrezygnowanie z ekspansji, a tym samym z ewolucji – wywołuje uczucie niepokoju. Jest to bowiem stan sprzeczny z prawami życia, które wymagają ruchu, zmiany, walki, rozszerzania swej czasoprzestrzeni. Bezpieczeństwo środowiska macierzyńskiego ma w sobie coś ze spokoju śmierci, nie grozi już żadna zmiana, nie może stać się już nic więcej. Tęsknota za śmiercią jest niejednokrotnie tęsknotą za powrotem do bezpieczeństwa najwcześniejszego okresu życia.

Istotą środowiska macierzyńskiego jest bezpośredniość powiązania matki z dzieckiem. Ta bezpośredniość, jak wspomniano, jest u człowieka naruszona przez samo bogactwo potencjalnych form czynnościowych. Złączenie to jest jednak sprzeczne z prawem indywidualności, które cechuje wszystko, co żywe. Każdy ustrój żywy ma swoją niepowtarzalną indywidualność i nie może być złączony z innym ustrojem. Dążenie do indywidualności zmusza więc do zerwania więzi ze środowiskiem macierzyńskim. W samym złączeniu z drugą istotą tkwi mrok niepewności i lęku. Trzeba bowiem wtedy stanąć w bez- pośrdnim kontakcie z tajemnicą drugiej osoby, z tym, co w niej najgłębsze i najskrytsze, bez zwykłych osłonek i masek, którymi człowiek oddziela się od drugiego człowieka i przy pomocy których broni się przed nim, gdy dystans kontaktu jest większy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>