Lęk przed dezintegracją metabolizmu informacyjnego

Jeśli życie traktujemy jako tendencję do utrzymania indywidualnego porządku ustroju wbrew panującemu w przyrodzie nieożywionej prawu entropii, to lęk przed śmiercią i lęk przed chorobą psychiczną są zjawiskami pokrewnymi. W wypadku lęku przed śmiercią chodzi o zagrożenie rozbicia porządku ustroju zarówno energetycznego, jak informacyjnego, a w lęku przed chorobą psychiczną odgrywa rolę porządek informacyjny. Lęk więc przed chorobą psychiczną jest bardziej typowy dla człowieka niż lęk przed śmiercią. Jest on sygnałem zagrożenia metabolizmu informacyjnego, a zatem tej warstwy życia, która osłania je przed bezpośrednim zetknięciem się z otaczającym światem.

Metabolizm informacyjny jest tą sferą duchową, która otacza i przenika metabolizm energetyczny. Rozbicie jej pociąga za sobą rozbicie porządku energetycznego. Bez należytego porządku informacyjnego porządek energetyczny ulega stopniowemu rozprzężeniu, prowadzącemu w końcu do śmierci. Istotą życia jest wymiana energetyczno-informacyjna z otoczeniem. Jest to może najbardziej charakterystyczna różnica między przyrodą nieożywioną a ożywioną.

W przyrodzie ożywionej regułą jest ustawiczna wymiana (metabolizm), z jej przerwaniem ustaje życie, przychodzi śmierć. W przeciwieństwie do przyrody nieożywionej w przyrodzie ożywionej obowiązuje zasada układu otwartego, tzn. takiego, który powstaje dzięki wymianie energetyczno-informacyjnej ze środowiskiem. Dlatego dla jednostek przyrody ożywionej najważniejsze jest zachowanie specyficznego dla każdej z nich porządku. Jego zakłócenie jest zwycięstwem przyrody nieożywionej nad fenomenem życia. Choroba psychiczna jest zaburzeniem porządku w wymianie informacyjnej, a więc częściową śmiercią, zwycięstwem entropii w sferze znaków i symboli, w sferze ducha.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>