Macierzyńskie zachowanie zwierząt

Związek matki z dzieckiem już po fakcie narodzin pozostaje nadal bardzo ścisły. I prawdopodobnie ta ścisłość związku, która wynika z drugiego prawa biologicznego, sprawia, że kobieta nie zawsze jest w stanie go znieść. Człowiek bowiem w przeciwieństwie do zwierząt nie wytrzymuje zbytniego zrośnięcia z otoczeniem, zbyt silna jest u niego tendencja do oderwania się, do wolności (przewaga postawy abstrakcyjnej nad konkretną). Łączność uczuciowa wynika z postawy konkretnej, ze zrośnięcia się z otoczeniem. Konieczne ruchy, gesty, słowa, różnego rodzaju formy macierzyńskiego zachowania przychodzą same, nie trzeba się nad nimi zastanawiać, nie trzeba ich planować.

Obserwując macierzyńskie zachowanie zwierząt, niejednokrotnie nie można oprzeć się wrażeniu, że jest ono znacznie mądrzejsze niż ludzkie. Zwierzęta wiedzą, czego ich potomstwu najbardziej potrzeba w danym okresie rozwoju, umiejętnie przygotowują je do życia, uczą zdobywać pokarm i unikać niebezpieczeństwa, a w odpowiednim czasie spokojnie, a nie tak boleśnie, jak to przeważnie bywa wśród ludzi, rozstają się z potomstwem, zostawiając mu pełną swobodę. U człowieka macierzyństwo nie przebiega tak harmonijnie. Może wynika to stąd, że człowiek dysponuje w porównaniu ze zwierzętami niezwykłą mnogością struktur czynnościowych i wybór między nimi nie zawsze jest łatwy. Tam gdzie związek z otoczeniem ma być jak najściślejszy, nie ma na ogół czasu na wybór świadomy, dokonuje się on automatycznie (tego rodzaju wybór dotyczy np. podstawowych postaw uczuciowych ,,do” i „od”). Człowiekowi trudno zachować tego typu związek z otoczeniem, przeszkadza mu nadmiar potencjalnych struktur czynnościowych: by móc je należycie rozwinąć, musi zachować pewien dystans w stosunku do otoczenia. Człowiek nie wytrzymuje zbyt dużego zbliżenia do swego środowiska. I gdy jest w takiej sytuacji jak macierzyństwo, świadomie czy nieświadomie buntuje się przeciw niej, aż w końcu wytwarza dystans między sobą a przedmiotem, z którym jest związany.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>