Nadzieja

W związku z różnorodnym rozmieszczeniem trzech sektorów aktywności na współrzędnych czasu i przestrzeni inaczej w każdym z nich przedstawia się koloryt emocjonalny. Dla sektora planowania charakterystyczny jest kolor nadziei. Czasoprzestrzeń jest otwarta, można w nią śmiało rzutować swe plany i projekty. Uczucie nadziei wiąże się z poczuciem swobody poruszania się w tej czasoprzestrzeni. Gdy tej swobody nie ma, gdy nie mamy się gdzie poruszyć, gdy już nie ma wyjścia, wówczas nadzieja słabnie, aż w końcu znika zupełnie, jak to np. dzieje się w depresji. Zagadnienie nadziei jest sprawą istotną dla utrzymania życia. Nie wiemy, czy to uczucie występuje świadomie u zwierząt, ale założenie, że życie zwycięży, jest jakimś podstawowym aksjomatem przyrody ożywionej.

Zjawisko życia jest czymś tak niezwykłym we wszechświe- cie i, logicznie biorąc, z góry skazanym na zagładę, że wytłumaczenie, dlaczego życie rozpleniło się na naszej planecie, wymaga irracjonalnej wiary w samo życie. Ta wiara jest swoistą biologiczną nadzieją w zwycięstwo własnego porządku nad porządkiem otoczenia. Nie znając subiektywnego aspektu życia (z wyjątkiem przeżyć ludzkich, których znajomość jest i tak wciąż nikła), nie możemy wniknąć w zasadnicze jego aspekty, traktujemy je zbyt mechanistycznie, jak przedmioty martwe lub urządzenia techniczne, którymi można swobodnie operować. Przy takim ujęciu stajemy bezradni wobec przepaści między przyrodą nieożywioną i ożywioną: jak dotąd nie potrafimy jej przeskoczyć. Gdybyśmy dysponowali znajomością subiektywnego aspektu życia, gdybyśmy wiedzieli, co i w jaki sposób przeżywają istoty żywe, nawet na najniższych szczeblach rozwoju, prawdopodobnie łatwiej byłoby nam zrozumieć, na czym polega życie. Ponieważ jest to jednak niemożliwe, jesteśmy skazani na domysły i nie dające się zweryfikować hipotezy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>