Obniżenie dynamiki życiowej a lęk

Lęk i ból mogą także wystąpić na skutek samego obniżenia dynamiki życiowej. W depresjach niepokój i lęk są zjawiskiem powszechnym, a skargi hipochondryczne nie należą do rzadkości. Jeśli ból i lęk uznajemy za sygnały zagrożenia, to należałoby przyjąć, że obniżenie dynamiki życiowej samo w sobie stanowi zagrożenie dla żywego ustroju. Jest ono bowiem czynnikiem wystarczającym do wyzwolenia tych sygnałów. Zapala się czerwone światło, gdyż z samym ustrojem jest coś nie w porządku.

Wynikałoby stąd, że ustrój powinien pracować na pewnym poziomie aktywności: poniżej tego poziomu jego działanie staje się niewłaściwe i dlatego aktywowane są mechanizmy alarmowe. Na czym ta niewłaściwość polega? Prawdopodobnie na zbytnim obniżeniu poziomu integracji. Z obniżeniem bowiem dynamiki życiowej łączy się obniżenie procesów integracyjnych. Swoisty porządek ustroju zostaje zachwiany. Zjawisko to wyraźnie występuje w depresji, myśli są w niej porwane, krążą wokół jednego przykrego tematu, uczucia zalegają, mają znak ujemny, w głębszych depresjach dochodzi do rozchwiania porządku wegetatywnych i biochemicznych czynności ustroju. Ale nawet w zwykłych wahaniach nastroju, występujących codziennie u każdego człowieka, można obserwować obniżenie zdolności integracyjnych w smutku, a ich podwyższenie w nastroju pogodnym. Z doświadczenia wiemy, jak łatwo przychodzą pomysły i nowe skojarzenia, gdy człowiek jest pogodny, a jak ciężko mu myśleć, decydować, kojarzyć, gdy jest mu smutno.

Stany obniżonego nastroju, apatii, zwykle łączą się z obniżeniem poziomu procesów integracyjnych. Niepokój, lęk, a nieraz dolegliwości fizyczne typu hipochondrycznego, które im towarzyszą, należałoby traktować jako sygnały zagrożenia wynikającego z przekroczenia dolnej granicy dynamiki życiowej. Janet stwarzając pojęcie psychastenii, którego używał w znacznie szerszym zakresie, niż to jest przyjęte ogólnie we współczesnej psychiatrii, pierwszy, jak się zdaje, zwrócił uwagę na fakt, że obniżenie sił życiowych ustroju (to bowiem dosłownie znaczy „psychastenia”, psyche – dusza, asthenos – słaby), a w związku z tym także procesów integracyjnych, prowadzi do powstawania lęków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>