Potrzeba metabolizmu informacyjnego – kontynuacja

Do stworzenia porządku czasowego, przestrzennego i przyczynowego konieczny jest kontakt z otaczającym światem. Porządek ten tworzy się we wspólnej przestrzeni. Nie jest to porządek wyłącznie jednostkowy, ale wytworzony wspólnym ludzkim wysiłkiem. Tworzy się on ze starcia własnych struktur czynnościowych ze strukturami innych ludzi.

Tutaj można doszukać się zasadniczej różnicy między metabolizmem energetycznym a informacyjnym. Struktury czynnościowe metabolizmu energetycznego są wyłącznie własne, wprowadzenie obcej struktury wywołuje gwałtowną i nieraz śmiertelną reakcję (szok anafilaktyczny). Natomiast struktury czynnościowe metabolizmu informacyjnego są wspólne, gdyż maksymalne ich natężenie występuje we wspólnej przestrzeni. Ciało jest własne, a duch jest wspólny. Człowiek nie może być samotny, izolacja rozbija jego porządek czasowy, przestrzenny i przyczynowy. W samotności czuje się niepewny. ogarnia go niepokój, zatraca poczucie rzeczywistości itp. Wspólna przestrzeń ma też duże znaczenie dla uporządkowania naszego życia uczuciowego. Uczucia, które w przestrzeni własnej nabierają nieraz katastroficznych proporcji, maleją, gdy wejdzie się we wspólną przestrzeń, stają się łatwiejsze do zniesienia, a nawet zmieniają swój znak z ujemnego na pozytywny.

Wiadomo z codziennych doświadczeń, jak narasta lęk w samotności, jak aktywność zewnętrzna, kontakt z innymi ludźmi znacznie zmniejsza jego nasilenie. Uczucia negatywne żywione do jakiejś osoby zwykle zmniejszają swe nasilenie, a zdarza się, że nawet zmieniają swój znak, gdy jesteśmy z daną osobą w kontakcie, gdy z nią spokojnie porozmawiamy itp. Bywa też odwrotnie, że uczucia wielkiej miłości bledną w codziennym kontakcie z ukochaną osobą.

Wspólna przestrzeń zmniejsza na ogół napięcia uczuciowe, z zimnych i gorących uczucia stają się w niej letnie. Problem ten szczególnie ostro występuje w schizofrenii, w której wycofanie się ze wspólnej przestrzeni prowadzi do niezwykle silnych przeżyć emocjonalnych. Chory jest nimi owładnięty i gubi się w ich chaosie. Dlatego koloryt emocjonalny schizofrenii jest tak niezwykły i nieraz groźny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>