Rachunek prawdopodobieństwa

Nieokreślony niepokój jest więc przeżyciem związanym z samym faktem istnienia i występuje u każdego człowieka, zwłaszcza w sytuacjach, w których trzeba odrzucić zwykłe schematy życiowe i szukać nowej drogi. Niepokój nerwicowy, tzn. znacznie bardziej nasilony i mocniej utrwalony, występuje zazwyczaj wtedy, gdy człowiek odczuwa rozbicie swojej przyszłości subiektywnej lub obiektywnej albo, co najczęściej się zdarza, obu razem. Nie znamy swej przyszłości subiektywnej i obiektywnej, ale pewien istniejący w nas określony porządek rzutuje na nią i dzięki temu przyszłość nie jest nam całkowicie obca: wchodzimy w teren częściowo nam znany, gdyż zawierający projekcję naszego własnego porządku. Nie wiemy, co przyniesie nam jutro: jest ono dla nas nieznane zarówno w swym aspekcie subiektywnym, tzn. jacy my jutro będziemy, jak obiektywnym, tzn. jaki będzie jutro otaczający nas świat. Wiemy jednak, że jutro wstaniemy rano, tak jak dzisiaj, że pójdziemy do pracy, że będziemy mieć takie właśnie, a nie inne zajęcia, wiemy, że jutro będzie też świecić słońce, że będą kursować tramwaje, będą działać światło elektryczne, wodociągi, kanalizacja itp., słowem, że wejdziemy w określony porządek i sami wniesiemy jakiś porządek w dzień jutrzejszy.

Niepokój więc przed nieznanym zmniejsza się dzięki wierze w określony bieg wypadków zarówno własnych, jak też otaczającego nas świata. Wchodzimy w przyszłość z określonym rachunkiem prawdopodobieństwa, że ułoży się ona właśnie w ten, a nie inny sposób. Ale może się zdarzyć, że rachunek nasz zawiedzie, że rano nie będziemy czuć się na siłach, by wstać z łóżka: może być awaria w komunikacji, w dostawie prądu elektrycznego, gazu, wody, może nas spotkać wypadek na ulicy i zamiast w pracy znajdziemy się na łóżku szpitalnym itp. Są to jednak wypadki o dość małym współczynniku prawdopodobieństwa: projektując przyszłość, zwykle nie bierzemy ich pod uwagę: dzięki temu przyszłość przedstawia się w sposób pewniejszy, wchodzimy w nią jak na twardy grunt, co oczywiście nieraz jest tylko złudzeniem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>