Realizacja własnych założeń

Drugi sektor aktywności jest najważniejszy, gdyż w nim dokonuje się realizacji planu. Wychodzi się z własnej czasoprzestrzeni w otaczający świat i próbuje się własnych sił w pokonaniu przeszkód, jakie napotyka w nim realizacja własnych planów. Jest to sektor sprawdzenia siebie i otaczającego świata. Dzięki własnemu działaniu człowiek ma poczucie rzeczywistości, zarówno własnej osoby, jak i otoczenia. Żyjąc tylko w czasie przyszłym lub przeszłym i tylko we własnej czasoprzestrzeni, straciłby on kontakt z rzeczywistością, żyłby tylko marzeniami i wspomnieniami, jeśliby miał co wspominać. Przeszłość bowiem może tylko tworzyć się z przyszłości i teraźniejszości. A nawet przyszłość subiektywna, gdy nie jest zasilana stałym stykaniem się z rzeczywistością i nie jest przekształcana w teraźniejszość i przeszłość, ulega stopniowo atrofii, marzenia i plany kurczą się, ostaje się tylko pustka bez granic czasowych i przestrzennych. Przykładem takiej pustki jest schizofreniczny ,,bez- stan”.

Jeśli w pierwszym i trzecim sektorze aktywności człowiek porusza się przede wszystkim w czasie, w czasie przyszłym w planowaniu, a w czasie przeszłym w ocenianiu własnej aktywności, to w sektorze działania porusza się on głównie w przestrzeni. Czas jest mniej ważny, ważna jest przestrzeń, którą się aktualnie pokonuje, która z przestrzeni obcej staje się własną, przeżytą. Cechą bowiem drugiego sektora aktywności jest ruch. a pierwszego i trzeciego spoczynek. Planuje się i wspomina w skupieniu, działa w ruchu. Przestrzeń zdobywa się aktywnością zewnętrzną, tj. ruchem, czas – aktywnością wewnętrzną, tj. planowaniem i wspominaniem. Czas jest miernikiem ciągłości, trwania życia, jest w nim nadzieja na to. co będzie, i wspomnienie tego, co było, ma on w sobie coś z zadumy i spokoju. Czas jest młody i stary zarazem i tak go się zresztą zwykle symbolizuje w postaci starca lub małego dziecka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>