Sygnały z wnętrza na ogół nie mają znaczenia symbolicznego

Sygnały z wnętrza na ogół nie mają znaczenia symbolicznego, a jeśli mają – to nieznaczne (np. ból serca oznacza niebezpieczeństwo dla życia, bo serce jest symbolem życia). Przede wszystkim sygnały interoceptywne przeważnie działają poniżej progu świadomości. Trafiają tam, gdzie trzeba, i wywołują potrzebną w danym momencie zmianę w funkcjach ustroju. Przeważnie nic o tym nie wiemy. Wnętrze ciała ma swoje własne sprawy i samo je sobie załatwia. Do świadomości zazwyczaj dociera tylko nieokreślone uczucie albo przyjemności, dosytu, zaspokojenia, rozkoszy, albo przykrości, napięcia wewnętrznego, niepokoju, niedosytu, bólu, albo – już bardziej szczegółowo – duszności, pragnienia, głodu, pobudzenia seksualnego (to ostatnie uczucie, jeśli niezbyt silne, jest raczej przyjemne i często pobudza do wzmożonej aktywności). Sygnały interoceptywne pobudzają albo do aktywności wewnętrznej na zasadzie różnego rodzaju mechanizmów samoregulujących, albo pobudzają też do aktywności zewnętrznej, determinując odpowiednie zachowanie się, które może przeciwdziałać niekorzystnej sytuacji, w jakiej znalazło się ciało, np. braku powietrza, wody, pokarmu, partnera seksualnego.

W wypadku symbolu istnieje zawsze mniejszy lub większy margines niejasności, symbol trzeba najpierw odczytać, zrozumieć jego znaczenie, a dopiero później odpowiednio zareagować. Oczywiście można sygnał pochodzący z wnętrza ciała też traktować jako symbol (tj. oznaczenie określonej sytuacji) i nim organizm zareaguje na niego, musi „zrozumieć” jego znaczenie: fałszywe zrozumienie sygnału może doprowadzić do sytuacji awaryjnej. Na przykład gdy sygnał podwyższonej temperatury ciała zostanie fałszywie odczytany, wówczas ustrój, zamiast wydalać ciepło, może je magazynować, co doprowadza do niebezpiecznego dla życia przegrzania. Sygnały z otaczającego świata też wyzwalają niejednokrotnie różne formy automatycznego zachowania (mówimy wówczas o działaniu odruchowym, instynktownym itp.) i nie ma wtedy czasu na „zrozumienie” symbolu, działają one jak mechanizm spustowy rewolweru.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>