Zagrożenie drugiego prawa biologicznego

Sygnał niebezpieczeństwa z wnętrza ciała może być wywołany naruszeniem pierwszego lub drugiego prawa biologicznego. W wypadku zagrożenia własnego życia lęk jest uczuciem zrozumiałym. Natomiast gdy chodzi o prawo zachowania życia gatunku, znaczenie sygnału jest mniej jasne. Niebezpieczeństwo dla życia nie zagraża już jednostce, ale całemu gatunkowi. Jednostka występuje wówczas jako przedstawiciel całego gatunku. Mimo że niebezpieczeństwo nie dotyczy bezpośrednio jednostki, reaguje ona analogicznie jak w wypadku zagrożenia własnego życia. Przynajmniej u człowieka nie da się odróżnić lęku wywołanego zagrożeniem prawa zachowania własnego życia od lęku wywołanego zagrożeniem życia gatunku.

U człowieka nieokreślone uczucie niepokoju, a zwłaszcza ataki gwałtownego lęku nierzadko mają podłoże seksualne. Nie zawsze lęki tego typu są wyzwolone brakiem współżycia seksualnego, raczej częściej ich przyczyną jest brak orgazmu przy pozornie prawidłowym współżyciu seksualnym. Nie wpływa też na nie fakt, czy wynikiem stosunku seksualnego będzie potomstwo, tj. czy zostanie zachowane drugie prawo biologiczne, czy też stosunek nie będzie uwieńczony tym biologicznym efektem. Nierzadko zdarza się np., że kobieta ma już wiele dzieci, a więc złożyła swą daninę prawu zachowania gatunku, a mimo to cierpi na ataki lęku o podłożu seksualnym. Trudno więc sądzić, by geneza ich tkwiła bezpośrednio w naruszeniu drugiego prawa biologicznego. Działają tu inne czynniki, nie tylko potrzeba prokreacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>