Zwalczanie lęku

Ryn ten rodzaj lęku nazwał integracyjnym, gdyż zmusza on człowieka do wysiłku, do wyższego poziomu integracji. Zwalczanie lęku uświadamia nam fakt, iż życie wymaga wysiłku i odwagi. Życie wymaga rozszerzenia przestrzeni życiowej, a przestrzeń ta zawsze najeżona jest niebezpieczeństwami: by ją zdobyć, trzeba w sobie przemóc uczucie lęku. Łatwiej to człowiekowi przychodzi, gdy jest radosny i pełen życiowej energii, niż gdy smutny i apatyczny, bo wówczas świat otaczający przytłacza go swoimi niebezpieczeństwami, swoim złem, bólem i cierpieniem, człowiek taki zamyka się w sobie, wycofuje się z kontaktów z otoczeniem. Obniżenie nastroju zawsze łączy się z lękiem przed życiem.

Przeciwnie dzieje się w osłabieniu dynamiki życiowej, gdy zagrożenia istniejące w otoczeniu urastają proporcjonalnie do jej osłabienia. Lęk i ból są sygnałami powstającymi jako efekt działania dwóch przeciwstawnych sił, jednej skierowującej ustrój do ekspansji w świat otaczający, tj. dynamiki życiowej, a drugiej kierującej go w stronę przeciwną, tj. wycofania się z kontaktu z otoczeniem, zacieśnienia swej czasoprzestrzeni. W pierwszym wypadku otoczenie przyciąga, jest życzliwe, w drugim odpycha, jest wrogie. Świadomość nasza jest zwrócona w kierunku świata otaczającego i to prawdopodobnie powoduje, że źródła lęku i bólu szukamy przede wszystkim w świecie otaczającym. W nim tkwi źródło „zła”, bólu i lęku. Tymczasem sygnały bólu i lęku nie są tylko zależne od świata otaczającego, ale i od samego ustroju.

Gdy ustrój dysponuje większą dynamiką życiową, sygnały zagrożenia ustępują przed jego ekspansją w świat otaczający, stają się znacznie słabsze niż wówczas, gdy dynamika życiowa słabnie. Dynamika życiowa stale oscyluje. Typową jej oscylacją jest rytm dnia i nocy. W nocy na ogół silniej odczuwamy lęki i ból niż w ciągu dnia. Intensywna aktywność psychiczna zmniejsza przeżycia bólowe i lękowe. Już Emanuel Kant zwracał uwagę na to, że jego bóle związane z podagrą zmniejszały się znacznie, gdy intensywnie myślał nad jakimś filozoficznym problemem. Ból zęba zmniejsza się na interesującym przedstawieniu teatralnym czy filmowym. W wirze walki żołnierz może nie odczuwać bólu zadanej mu rany.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>