Związek uczuciowy matki z dzieckiem

W procesach metabolizmu informacyjnego występuje stała oscylacja między tymi dwiema postawami, zbliżanie i oddalanie się od otoczenia. Dojrzałość uczuciowa, która w głównej mierze polega na zdolności dawania uczuć i właściwej wymianie uczuciowej z otaczającym światem, wymaga przede wszystkim zbliżenia do otoczenia, zmniejszenia dystansu dzielącego ,,ja” od otaczającego świata, czyli pewnej przewagi pierwszej fazy metabolizmu informacyjnego, która jest onto- genetycznie i filogenetycznie starsza niż faza druga, intelek- tualno-wolicjonalna. Paradoks tzw. dojrzałości emocjonalnej polegałby na tym, że w rzeczywistości stanowi ona regresję do bardziej pierwotnych form związku z otoczeniem. Co się tyczy macierzyństwa, to często jesteśmy świadkami tragikomicznych efektów, do jakich prowadzi intelektualizacja związku uczuciowego z dzieckiem. Natura jest tu zawsze mądrzejsza od ludzkich pomysłów. Wszelkie naukowe próby regulowania stosunku uczuciowego matki do dziecka, w czym przodują niektórzy psychoanalitycy, okazują się zwykle zgubne zarówno dla matki, jak i dla dziecka.

Związek uczuciowy matki z dzieckiem jest czymś niezwykle subtelnym, pięknym i trzeba szczerze powiedzieć – dotychczas tajemniczym. Jak wszelkie procesy uczuciowe, związek ten niełatwo poddaje się naukowej obsewacji, gdyż obserwacja taka z reguły go zakłóca, jeśli w ogóle nie niszczy. Dla rozwoju dziecka – zarówno psychicznego, jak i fizycznego – odgrywa on decydującą rolę, jest może nawet ważniejszy niż zaspokojenie podstawowych potrzeb fizjologicznych, tj. należących do metabolizmu energetycznego. Klimat uczuciowy, w jakim przebywa dziecko, determinuje rozwój metabolizmu informacyjnego, a od niego zależy dalszy rozwój człowieka. W tym metabolizmie sygnał lękowy jest jednym z pierwszych sygnałów. Od klimatu uczuciowego zależeć więc będzie, w jaki sposób ukształtuje się tolerancja na tenże sygnał oraz to, czy pogotowie lękowe będzie duże czy małe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>